Güneyce Çay Güneyce Çay Kurumsal ay Hakknda Güneyce Çay ürnlerimiz Güneyce Çay Haberler Güneyce Çay letiim


     PAY SAH?PLER?NE VE TASARRUF SAH?PLER?NE DUYURULUR.

     GÜNEYCE ÇAY SANAY? VE T?CARET ANON?M ??RKET?
PAY SAH?PLER?NE VE TASARRUF SAH?LER?NE DUYURULUR

Ticaret Sicil No: 95 / ikizdere - R?ZE
Mersis No: 0435004738000015
          22.06.2014 Tarihinde yap?lan ola?anüstü genel kurul toplant?s?nda ?irketimizin mevcut 2.988.000,00 TL olan sermayesi 3.012.000,00 TL artt?ralara 6.000.000,00 TL ye ç?kart?lmas?na oy birli?iyle karar verilmi?tir. Artt?r?lan tutar?n tamam? nakden kar??lanacakt?r.
          6102 say?l? Türk Ticaret Kanununun 461. inci maddesi gere?i artt?r?lan sermayede mevcut hissedarlar?n rüçhan haklar?n?n kullan?m süresi 09.07.2014 - 18.08.2014 Tarihler aras?nda kullanmalar? belirlenmi?ti.
          Belirlenen tarihler aras?nda rüçhan haklar?n? kullanmayan ve taahhüt edilmeyen rüçhan haklar?n? 15.09.2014 Tarihine kadar mevcut pay sahibi ortaklar ile, di?er ortaklara ve ortak olmayan tasarruf sahibi üçüncü ki?ilere kulland?racakt?r.
          Mevcut ortaklara ve tasarruf sahibi üçüncü ki?ilere ilanen duyurulur.

?leti?im Bilgiler:
Adres: Cumhuriyet Caddesi Güneyce Köyü ?kizdere -Rize
Tel: (0464) 466 74 97
Faks: (0464) 466 77 84

   Haberin Eklendigi Tarih : 09-01-2015 10:31:18
« Geri
   
desing by teknoay anasayfa | kurumsal | ürünler | basında güneyce | haberler | çay hakkında | iletişim